Fonduri EU


Titlul proiectului:
,,EXTINDEREA CAPACITĂŢII ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE LA REMONI SERVICE EXIM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂŢI NOI’’


Numele beneficiarului:
REMONI SERVICE EXIM SRL


Scopul proiectului:
Îmbunătăţirea competitivităţii economice şi creşterea productivităţii REMONI SERVICE EXIM SRL.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt: realizarea unei investiţii iniţiale prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, respectiv construirea unei hale de producţie în parcul industrial al oraşului, în cadrul perioadei de implementare a proiectului; extinderea şi consolidarea bazei tehnologice, prin achiziţionarea de 5 utilaje şi echipamente necesare pentru activitatea de producţie, în cadrul perioadei de implementare a proiectului; inovarea de produs, respectiv diversificarea gamei de produse furnizate clienţilor cu minim 3 noi produse în termen de 6 luni de la finalizarea implementării proiectului; inovarea de proces, repectiv retehnologizarea şi automatizarea parţială a fluxului tehnologic în termen de 3 luni de la finalizarea implementării proiectului; crearea de 2 noi locuri de muncă cu normă întreagă în perioada de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului: crearea unei noi unităţi de producţie prin construirea şi dotarea unei hale de producţie; creşterea numărului mediu de angajaţi cu 20% faţă de 31.12.2016 prin angajarea a 2 noi persoane/2 noi locuri de muncă/2 noi contracte de munca incheiate; 3 noi tipuri de produse realizate de catre societate prin achizitia echipamentelor propuse; lărgirea bazei de active a societăţii cu 6 poziţii active corporale şi 1 poziţie active necorporale, prin achiziţionarea de echipamente implicate în fluxul tehnologic/contracte semnate cu furnizorii de active/procese verbale de recepţie semnate; certificarea sistemului de management; certificare de produs; activităţi de internaţionalizare.

Dată începere proiect: 05.10.2018 Dată finalizare proiect: 31.07.2019 Valoarea totală a proiectului: 2.102.240,99 LEI Valoarea finanțării nerambursabile: 1.223.574,14 LEI, din care 1.040.038,03 LEI reprezintă contribuția FEDR și 183.536,11 LEI reprezintă contribuția națională

Pentru informații despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum si site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro/)


Actualizat: 28.02.2022

Descrierea investitiei realizate in cadrul proiectului

,,EXTINDEREA CAPACITĂŢII ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE LA REMONI SERVICE EXIM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂŢI NOi’, conform Contractului de finantare nr. 3282/05.10.2018, SMIS 115510

Titlul proiectului: ,,Extinderea capacităţii şi eficientizarea activităţii de producţie la Remoni Service Exim SRL prin crearea unei unităţi noi’’

Numele beneficiarului: REMONI SERVICE EXIM SRL

Cod SMIS: 115510

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord–Vest

Valoarea totală a proiectului: 2.102.241 LEI

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.223.574,14 LEI, din care 1.040.038,03 LEI reprezintă contribuția FEDR

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea competitivitatii economice si cresterea productivitatii REMONI SERVICE EXIM SRL.

REMONI SERVICE EXIM SRL a finalizat la data de 03.12.2021 implementarea proiectului ,,Extinderea capacităţii şi eficientizarea activităţii de producţie la Remoni Service Exim SRL prin crearea unei unităţi noi’’.

Rezultatele atinse ca urmare a implementarii proiectului constau in:

  • crearea unei noi unităţi de producţie prin construirea şi dotarea unei hale de producţie;
  • creşterea numărului mediu de angajaţi cu 20% faţă de 31.12.2016 prin angajarea a 2 noi persoane/2 noi locuri de muncă/2 noi contracte de munca incheiate;
  • 3 noi tipuri de produse realizate de catre societate prin achizitia echipamentelor propuse;
  • lărgirea bazei de active a societăţii cu 6 poziţii active corporale şi 5 poziţii active necorporale, prin achiziţionarea de echipamente implicate în fluxul tehnologic/contracte semnate cu furnizorii de active/procese verbale de recepţie semnate;
  • certificarea sistemului de management; certificare de produs; activităţi de internaţionalizare.

Impactul investiției la nivel local si regional consta in: cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, cresterea competitivității si consolidarea pozitiei pe piața, eficientizarea utilizarii resurselor la nivelul agentilor economici.

Proiectul s-a implementat în Municipiul Oradea, parcul industrial Eurobusiness I, str. Petre P. Carp nr. 10, județul Bihor.